make your own website

Smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontika z Trutnova

Chorea Corcontica

Hvězda nad Betlémem

Hledal jsem hvězdu na obloze,
co dovede mě k Betlému. 
Oči mé bloudí Velkým vozem,
a potom hledí k Malému.
Nikde, nikde ta hvězda nesvítí.
Člověk se nesmí k nebi dívat,
když hledá komu pomoci.
Hvězdám se líbí blízko chléva,
tam tiše svítí do noci.
     (Ze sbírky blouznivci našli chór)                  
                                                                Novinky: Povídání s Evou Slaninovou prosinec 2017